”Jos on valinnanvaraa, niin aina sitä mieluummin vastuullisesti toimivan yhteistyökumppanin itselleen ottaa.”

– Vastuullisuus syntyy ennen kaikkea isosta määrästä pieniä, jokapäiväisiä ratkaisuja. Alkaen siitä, että henkilökuntamme saa käydä verenluovutuksessa työaikana ja päätyen siihen, että pidämme itsemme ajan tasalla ympäristöystävällisemmän teknologian kehityksessä. Ei voida ottaa huomioon vain yhtä asiaa, vaan kokonaisuus liiketoiminnan kannattavuudesta alkaen pitää olla mukana päätöksenteossa, kuvaa Pohjolan Matkan markkinointipäällikkö Piia Räty yrityksen lähestymistapaa vastuullisuuteen.

Pari vuotta sitten tuli hallitus uusi ja näkevä,
sanoi nyt tehkää vastuullisuustarina väkevä.
Kirkastettiin strategia, arvot, visio ja missio,
tärkeimmäksi nousi vastuullisuus – se vissi on.

Nainen istuu linja-auton kyydissä

Kohti vastuullisempia valintoja

Kehittyvänä perheyrityksenä Pohjolan Matka otti vuonna 2019 tärkeän askeleen, kun yrityksen hallitus muodostettiin toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ulkopuolisista asiantuntijoista. Pohjolan Matkan markkinointipäällikkö Piia Räty kuvaa, miten silloin jo pitkään hautuneet vastuullisuusasiat nousivat kunnolla esiin. Vastuullisuuden kaltainen laaja kokonaisuus on palasteltava osiin, jotta olisi mahdollista konkretisoida tavoitteita ja toimia. Pohjolan Matkalla vastuullisuuden osa-alueet jaettiin taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen vastuullisuuteen.

– Vastuullisuus paitsi istui omaan tapaamme ajatella, myös tuli vastaan yhä useammin isojen ja pienempien asiakkaiden vaatimuksissa. Tuon runon kuvaamalla tavalla lähdimme liikkeelle ja liikkeellä on myös pysytty, kertoo Räty Pohjolan Matkan lähdöstä kohti uutta, vastuullisempaa toimintatapaa.

Iloinen bussinkuljettaja tervehtii matkustajaa

Kaikki lähtee arvoista

Pohjolan Matkan arvot ovat vastuullisuus, positiivisuus, ammattitaitoisuus ja kotimainen perheyrittäjyys. Yrityksen palveluihin kuuluvat tilausajot, matkapalvelut DMC-toimintoineen ja linjaliikenne. Vastuullinen toiminta onkin monien seikkojen yhteensovittamista sekä arvojen että arjen kanssa. Pohjolan Matkalla vastuullisuusasiat ovat sisäisessä viestinnässä vakituinen osa paitsi kuukausi-infoa, myös henkilökunnan onnistumiskeskusteluja, konsernipalavereita ja toimitusjohtajan vakituisia juttuvartteja yrityksen eri toimipisteissä.

– Meitä on tässä yrityksessä reilut 250 työntekijää ja ala on varsin konservatiivinen. Olemme asettaneet tavoitteita vastuullisuudessa yhdessä henkilöstön kanssa. Tämä tapahtui siten, että kävimme läpi Sustainable Travel Finland -polulla vastaan tulleet vastuullisuutta kuvaavat asiat, valikoimme niistä meille tärkeimmät sekä eniten työtä vaativat asiat ja äänestimme yhdessä niistä ne, joille lähdimme asettamaan tavoitteita. Asioista viestiminen ylipäätään on äärimmäisen tärkeää. Asiakkaat ovat tietysti tärkein kohderyhmä viestinnässä, mutta myös omille työntekijöille ja sidosryhmille pitää osata kertoa, että mihin yrityksemme pyrkii ja miksi.

– Ajamme vuosittain noin kahdeksan miljoonaa kilometriä. Se on yhteensä yli 200 kertaa maapallon ympäri, joten pienilläkin asioilla on suuri merkitys. Meillä seurataan tarkasti datan perusteella autojen ja kuljettajien ajotavan
taloudellisuutta ja tyhjäkäyntiä. Se on jo taloudellisestikin merkittävä asia. Muutos tulee näkyviin jo siinä, että nykyään kuljettajamme välillä taivastelevat muiden bussiyhtiöiden bussien tyhjäkäyntiä, kuvaa Räty muutosta yrityksessä.

Mies odottaa linja-autoa

Korona haastoi kovin ottein

Koronan aiheuttamat poikkeusolot tulivat päälle, juuri kun Pohjolan Matka oli saanut vastuullisuustyönsä kunnolla käyntiin.

– Totta kai se otti koville, kun miltei kaikki matkat ja tilausajot peruttiin. Koulukyytejäkin jumpattiin jatkuvasti ylös ja alas yhdessä viranomaisten kanssa. Päätimme kuitenkin, että juuri nyt on kaikkein tärkeintä pitää kiinni
vastuullisuudesta. Vaikka tilanne oli taloudellisesti äärimmäisen kova, teimme periaatepäätöksen, että kaikki peruuntuneiden matkojen maksut palautetaan
mahdollisimman nopeasti, vaikka se toki koetteli taloudellisesti. Ei se helppoa ollut, mutta onnistuimme siinä. Emme todellakaan halunneet romuttaa vuosien työllä ansaittua mainettamme toimimalla toisin, kertoo Räty.

Bussi metsäisellä tiellä

Vastuullisia ja yksilöllisiä kumppaneita

Pohjolan Matka laskee vastuullisuuteen kuuluvan myös sen, että yritys etsii jatkuvasti omaleimaisia, kulttuuriperinnöltään rikkaita kohteita, kuten taukopaikkoja ja muita palveluja matkapakettiensa sisällöksi.

– Ajattelemme, että luomme myös näin omalta osaltamme hyvinvointia koko Suomeen. Meille on arvokasta se, että Pohjolan Matka työllistää ihmisiä ympäri Suomen sekä työnantajana että palvelujen hankkijana.

– Etsimme ja haemme jatkuvasti itsellemme uusia, toimintaamme myös arvoiltaan sopivia yhteistyökumppaneita. Jos on valinnanvaraa, niin aina sitä
mieluummin vastuullisesti toimivan yhteistyökumppanin itselleen ottaa. Pohjois-Karjalassa on monia toimijoita, joilla on vastuullisuusasioissa selvästi hyvä meininki. Mieleen nousevat Hotelli Lietsu, Puukarin Pysäkki. Äksyt Ämmät ja Bomba. On niitä muitakin ja itse seuraan myös paljon VisitKarelian vastuullisuusviestintää. Enkä sano nyt tätä siksi, että tässä tehdään sitä, naurahtaa
Räty.

– Vuonna 1961 perustettu perheyritys on mukana Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmassa.

– Pohjolan Matka on saanut myös ISO 14001 maailmanlaajuisen ympäristösertifikaatin, jonka kautta yritys on sitoutunut noudattamaan kestävää ympäristöpolitiikkaa.

– Yritys toteuttaa sosiokulttuurista vastuullisuutta panostamalla paikallisten kulttuuriperinteiden ja erikoisuuksien löytämiseen osaksi tarjontaa. Sosiokulttuurinen vastuullisuus on myös keino löytää lisäarvoa ja erottautumista kilpailijoista.

Lue lisää Pohjolan Matkan palveluista ja vastuullisuusteoista