Susitaival, Ilomantsi ja Lieksa

Vaellus
GPX
Susitaival on noin 95 km pitkä harju-, metsä- ja suomaisemissa kulkeva vaellusreitti Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Möhköstä Lieksaan Patvinsuon kansallispuistoon. 

Kuvaus

Susitaival on pitkä vaellusreitti Möhköstä Patvinsuon kansallispuistoon, joka soveltuu myös maastopyöräilyyn. Valoisat kangasmetsät, jylhät harjut, kauniit vesistöt ja avarat suomaisemat kutsuvat kulkijaa tutustumaan pohjoiskarjalaiseen erämaiseen luontoon.

Susitaipaleen eteläinen osuus Möhköstä Särkkäjärven autiotuvalle asti on samaa reittiä yhdessä Pogostan kierroksen kanssa. Patvinsuolla Susitaival yhdistyy Karhunpolkuun, joka jatkuu 140 km pohjoiseen Ruunaan kautta aina Teljoon asti. Yhdessä nämä kolme reittiä muodostavat noin 300 kilometriä pitkän vaellusreitistön. 

Susitaival on merkitty maastoon oransseilla maalimerkeillä. Reitin erikoisuutena ovat neljä vetolauttaa, jotka auttavat kulkijaa vesistöjen ylityksessä. 

Reitin eteläpäässä on Möhkön kylä, jossa on ruoka- ja majoituspalveluita ja reitin pohjoispäässä on Patvinsuon luontotuvan palvelut. Reitin varrella on useita laavuja, autiotupia ja tulentekopaikkoja. Kaikki taukopaikat, matkailuyritykset ja lähialueen reitit löydät myös karttapalvelusta

 

Turvallisuus

 • Otathan huomioon, että matkapuhelinyhteyksien kuuluvuudessa voi olla katvealueita.
 • Yleinen hätänumero: 112 (Lataa puhelimeesi myös maksuton 112 Suomi -sovellus).
 • Pidä ensiaputarvikkeita mukanasi.
 • Reitin varrella on joitakin hyvin vaativia kohtia, kuten jyrkkiä nousuja ja laskuja, jotka vaativat erityistä tarkkaavaisuutta ja voivat olla haasteellisia ison kuorman kanssa. 
 • Ole varovainen - älä jätä tulta yksin. Viimeinen lähtijä, huolehdi että tuli on sammunut.
 • Avotulenteko metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana sekä kovalla tuulella on kielletty.

Sijainti, saapuminen & pysäköinti

 • Ilmainen pysäköinti

Reittiohje

Reitin voi aloittaa esimerkiksi Ilomantsin Möhköstä tai Lieksasta Patvinsuon kansallispuistosta

Möhkö-Särkkäjärven autiotupa 24 km

Möhkössä on tarjolla majoitusta, kahvilapalveluita ja museo. Möhkön jälkeen matka jatkuu pitkin Susitaivalta, joka kulkee vaihtelevassa kangas- ja suometsämaastossa tarjoten ajoittain upeita harjumaisemia. Reitin alkuosaa tahdittaa helpohkon polun ja hiekkatien vuorottelu. Möhköntieltä reitti kääntyy ensin vasemmalle Jokivaarantielle, josta se kääntyy ensimmäisestä risteyksessä oikealle ja jatkuen sitten edelleen oikealle polulle. Polku kulkee Viinivaarantien yli ja nousee samalla loivasti ylämäkeen. Metsästä polku poikkeaa välillä hiekkatielle ja kulkee sitä pitkin kääntyen sitten vasemmalle. Polku on suurimmaksi osaksi helpohkoa. Reitti tulee Korkeakankaantielle ja kääntyy sitten vasemmalle. Reitti kulkee helpohkolla polulla ja muutaman suon läpi pitkoksia pitkin. Reitti tulee hiekkatielle, jota pitkin reitti jatkaa hetken ja kääntyen sitten taas vasemmalle polulle. Tämä osuus on alussa polkua, jonka jälkeen tulee kallioinen jyrkkä kohta, joka voi olla etenkin suuren kuorman kanssa hieman haastava. Tämän jälkeen reitti jatkaa pitkoksia pitkin. Reitti kulkee teitä pitkin, kääntyen sitten vasemmalle leveälle polulle. Reitti tulee hiekkatieristeykseen (tästä risteyksestä voi halutessaan kääntyä oikealle ja käydä katsomassa Öykköstenvaaran sotahistoriallista aluetta, jossa on myös katoksellinen tulipaikka ja käymälä). Varsinainen reitti kääntyy hiekkatieltä kuitenkin vasemmalle. Reitti kääntyy oikealle polulle ja alkaa nousta kohti harjua. Harjulla on myös vaativampia kivikkoisia kohtia, mutta myös helpohkoa ja keskivaativaa polkua. Kapealla harjulla kulkiessaan voi samalla ihailla kauniita järvimaisemia. Polku kulkee edelleen kumpuilevissa harjumaisemissa.

Pohjoisen Pitkäjärven autiotuvalle voi poiketa polkujen risteyksessä oikealle rannan suuntaisesti, varsinaisen reitin noustessa vasemmalle ylös. Varsinainen reitti jatkaa harjumaastossa vielä hetken ja laskee sitten jyrkästi alas. Reitti jatkaa edelleen polulla ja muuttuu kohta hiekkatieksi. Tässä kohtaa reitti kulkee tietä pitkin, kääntyy vasemmalle tielle jatkaen sitä pitkin kääntöpaikalle asti, josta reitti jatkaa metsään polulle. Polku on helpohkoa tai keskivaativaa varvikon reunustamaa polkua. Reitti kulkee tien yli ja saapuu Kontiovaaralle, jossa polkujen risteyksessä reitti jatkaa vasemmalle, kun taas oikealle kääntyvän polun varressa sijaitsee Kontiovaaran laavu. Reitti laskee Kontiovaaralta alas polkua pitkin, kulkee hiekkatien yli ja jatkuu kohti Kivilampia. Polulla on joitakin pitkospuuosuuksia, mutta pääosin polku on helpohkoa kuljettavaa. Kivilammilta reitti kulkee pitkospuusillan yli jatkaen sitten edelleen ajoittain pitkostetulla polulla. Reitti tulee Kivilammentielle, josta reitti jatkaa oikeaan ja risteyksestä vasemmalle hiekkatietä pitkin. Reitti jatkuu hiekkatietä pitkin kaartaen lopulta oikealle tielle ja sitten nopeasti vasemmalle polulle kohti harjua. Harjulle nousu on jyrkkä ja paikoin hiekkainen. Harjulla kulkeva polku on pääosin helpohkoa kuljettavaa. Kapea harjupolku tarjoaa kaunista harjumaisemaa soiden ja lampien kaunistaessa maisemaa harjun molemmilla puolilla. Reitti laskee harjulta jyrkästi alas hakkuuaukealle, josta polku jatkuu taimikossa kulkien Särkkäjärven autiotuvalle.

Särkkäjärven autiotupa-Naarva 36 km

Reitti jatkuu Särkkäjärven autiotuvalta pohjoiseen johtavaa polkua pitkin. Luvassa on helpohkoa polkua vaihtelevassa kangasmetsä- ja harjumaastossa muutamilla kivikkoisemmilla kohdilla höystettynä. Soranottoalueen laidassa sijaitsevan Teponsärkän kodan jälkeen reitti sukeltaa metsään, josta se palaa hiekkatielle ennen Hatuntien ylitystä. Hatuntien ylityksen jälkeen reitti jatkuu lyhyiden hiekkatiesiirtymien tahdittamana pääosin helppokulkuisella harjujen päällä kulkevalla neulaspolulla. Hepojoen pääsee ylittämään kuivin jaloin siltaa pitkin. Ennen Kaunisjärven laavua polku nousee melko jyrkästi ylös harjulle, jossa polku on paikoin kivikkoinen. Polulta reitti palaa hetkeksi tielle, jolta on opastus Kaunisjärven rannalla sijaitsevalle laavulle. Tien jälkeen reitti kaartaa vasemmalle polulle, joka jatkuu teknisesti helppona tai helpohkoa neulaspolkua. Polku nousee Louhilammen ja Pyörälammen väliselle harjulle, jolta avautuvat upeat maisemat. Harjun päällä kulkeva polku on paikoin kivikkoinen. Harjumaisemat jäävät taakse, kun reitti jatkuu kohti metsäautotietä, jota pitkin kulketaan Isonpalonkankaalle. Hattujärventien ylityksen jälkeen polku kulkee avoimemmassa maastossa taimikossa ennen kumpuilevampaa harjumaastoa. Siellä luvassa on muutama jyrkkä mutta lyhyt harjulle nousu ja sieltä lasku. Polku on paikoin vaativaa mutta pääosin helppokulkuista.

Luotolampien jälkeen polku nousee Luotolamminsärkälle, jotka tarjoavat kulkijalle haastetta korkeuserojen ja kivikkoisten kohtien muodossa. Ennen Jorhoa reitti palaa hiekkatielle, jonka päässä se jatkuu polkuna. Polulta avautuvat kauniit näkymät Harkkojärvelle. Reitti laskeutuu alas hiekkarannalle, josta se jatkaa Jorhon autiotuvan kautta eteenpäin helpohkona polkuna. Matkan varrelle osuu kaksi vesistöylitystä, jotka sujuvat kuivin jaloin vetolauttojen avulla. Toisen vetolauttaylityksen jälkeen polku alkaa hiljalleen nousta kohti Pahakalansärkkiä, joilta avautuvat upeat vaaramaisemat. Harjuilla kuljetaan helpohkolla polulla maisemia ihaillen, kunnes polku kääntyy jyrkästi vasemmalle alas tielle. Reitti jatkaa hetken tietä pitkin, josta reitti kulkee soranottopaikan läpi nousten aivan soranottopaikan ja metsän laitaa ylös. Reitti jatkaa vaihtelevassa maastossa, tullen sitten Petrokankaan laavupaikalle. Laavulta reitti jatkaa kiemurrellen kangasmetsissä. Tässä kohtaa kannattaa olla tarkkana opasteiden kanssa, ettei eksy väärälle metsäkoneuralle. Polulta reitti kääntyy lopulta vasemmalle hiekkatielle. Hiekkatietä jatketaan noin 2,5 km, kunnes reitti kääntyy oikealle polulle. Polku on pääosin helpohkoa kuljettavaa. Naarvaan noustessa suo muuttuu kangasmetsäksi ja maaperä rehevämmäksi. Reitti kulkee helppokulkuista polkua ja kärrytietä pitkin luonnonsuojelualueen läpi. Naarvassa avautuu upeat pohjoiskarjalaiset vaaramaisemat.

Naarva-Patvinsuo 31 km

Naarvasta reitti laskee polkua pitkin alas hiekkatielle, jota kuljetaan noin 3,5 km Köpönvaaraan. Sieltä reitti jatkuu kahden lyhyen hiekkatiepätkän siivittämänä pääosin helppokulkuisena kangaspolkuna Piippulampien kautta Korkeakankaalle, josta on jyrkkä lasku suolle. Suon jälkeen polku on paikoin hidaskulkuista ja varvikkoista (pyöräilijät voivat kiertää tämän kohdan tietä pitkin). Suon ylityksen jälkeen välissä on pieni pätkä hiekkatietä, jolta reitti jatkaa vasemmalle Lutinjoen ja Saarikosken rantaan johtavalle polulle. Tämä osuus on pääosin helpohkokulkuista mutta paikoin kosteaa. Hetken matkaa Lutinjoen itäpuolta kuljettua saavutaan vetolautalle, jonka avulla pääsee joen toiselle puolelle. Alkumatka on pääosin helpohkoa kuljettavaa. Pitkät hihat ja lahkeet voivat olla tarpeen, sillä polkua reunustaa korkea varvikko ja kasvillisuus, jonka oksat ylettyvät polulle. Matkan varrella on useita kohtia, jotka voivat olla hyvin kosteita alkukesästä tai muina märkinä ajankohtina. Polku jatkuu avarampana neulaspolkuna ja kaartaa sitten kauemmas joesta, jatkuen edelleen pääosin helppona neulaspolkuna. Tällä alueella on joitakin ojien ylityksiä.

Reitti tulee hiekkatielle, josta se jatkaa ensin vasemmalle puolelle polulle ja sitten tien oikealle puolelle polkuna. Reitti kulkee jälleen tiellä, sukeltaen sitten polulle kangasmetsään. Suomunjoen ylittämiseksi joen rannassa on vetolautta. Joen ylityksen jälkeen reitti jatkaa leveällä polulla, tullen sitten Suomunjoen laavulle. Laavulta reitti jatkaa metsäautotietä parkkipaikalle, jolta reitti kääntyy jyrkästi hieman takaviistoon vasemmalle kangasmetsässä kulkevalle polulle. Reitti kulkee tien yli jatkuen helppokulkuisena polkuna kohti Patvinsuota. Patvinsuota lähestyttäessä pitkospuiden määrä lisääntyy. Majaniemen tulipaikalle Koitereen rantaan on noin kilometrin matka reitiltä ja sinne on opasteet polkujen risteyksessä. Majaniemeen vievän reitin ja Susitaipaleen risteyksen jälkeen maasto on pääosin helppokulkuista. Reitti jatkaa metsä- ja suoympäristössä kulkien. Teretinniemen laavu on aivan polun tuntumassa. Laavun jälkeen ympäristöä voi käydä ihailemassa Teretinniemen lintutornissa. Polku ja pitkokset jatkuvat aina Kurkilahden parkkipaikalle saakka. Kurkilahdessa on keittokatos sekä uimapaikka.

Välineet ja varusteet

 • Kartta ja/tai GPX-jälki laitteessa (reitti on merkattu maastoon oranssein maalimerkein)

 • Säänmukainen vaatetus ja varusteet

 • Tulentekovälineet

 • Riittävästi juomista ja evästä

Vaativuusluokka

Vaativa

Pituus

93,6 km

Arvioitu kesto

26:00 h

Nousumetrit

1200 m

Laskumetrit

1200 m

Korkein kohta

275 m

Matalin kohta

130 m

Kirjoittajan vinkit

 • Tutustu Retkietikettiin 

 • Noudatamme roskatonta retkeilyä - Vie roskat mennessäsi ja pidä luonto puhtaana.

 • Reitin ylläpitäjä: Ilomantsin kunnan liikuntatoimi

KIRJOITTAJA:

Lieksan Kehitys Oy

Päivitetty 18.1.2024