Nurmeksen vanhan kauppalan historiaa

Nurmeksen kauppala perustettiin v.1876 Nurmesjärven ja Pielisen välissä olevalle soraharjulle. Asemakaava valmistui v.1879. Sen oli laatinut Ferdinand Öhmanin piirustusten pohjalta Julius Basilier. Tämä alue sekä Pappilansuoran itäpuolella oleva, Kuhmontielle ulottuva Kirkkoharju on Museoviraston inventoinnissa merkitty Nurmeksen vanhan kauppalan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009).

Vanhojen, säilyneiden puutalokaupunkien joukossa Nurmeksen vanha kauppala on yksi parhaiten ilmeensä säilyttäneistä alueista. Harjun luoteisosassa, Rajakadun ja Harjukadun välisellä alueella sijaitsee yhtenäisesti rakennettu, kaupunkimainen, alun perin käsityöläisten asuinalueeksi rakentunut puutaloalue, Puu-Nurmes.

Vanhan ja hyvin säilyneen rakennuskannan sekä luonnonkauniin sijainnin perusteella alue on erittäin arvokas. Alueen erityisluonne asettaa vaatimuksia uudis- ja korjausrakentamiselle. Voimassa oleva asemakaava pyrkii suojelemaan rakennuksia.

Veturinkuljettajan polkua pitkin halki vanhan kauppalan

Veturinkuljettajan polku on lapsille ja lapsiperheille suunnattu reitti, joka esittelee rautatiealueen ja vanhan kauppalan historiaa. Polku lähtee veturitalleilta ja kulkee noin kahden kilometrin matkan vanhan kauppalan halki Kötsin museoon.
Maamerkkeinä toimivat betoniset, junavaununmuotoiset penkit. Reitti on tarkoitettu kuljettavaksi kartan kanssa. Valitse itsellesi sopiva kartta ja lähde tutkimusretkelle!

Veturinkuljettajan polku