Select language
 • Muistilista on tyhjä. Lisää kohteita ja sisältöjä muistlistalle painamalla "Lisää muistilistalle".

  Pinta-ala m2
  Makuuhuoneita kpl
  Nunc bibendum erat diam, non vulputate magna aliquam fermentum.
  5+2 henk
  Varaa
  999,99 €
Nurmeksen ja Valtimon alueen retkeilyreitit

DSC03074-tile.jpg

Metsähallituksen ylläpitämät retkeilyalueet ja reitit:
Metsähallituksen ylläpitämä retkeily- ja kalastusaluekokonaisuus Peurajärven ja Mujejärven alueella Nurmeksen pohjoisosassa, noin 40 km Kuhmon suuntaan. Alueella on järviä, lampia ja jokia yhteensä 207 ha. Retkeilyyn ja patikointiin merkittyjä polkuja Peurajärven helppokulkuisessa maastossa on n. 15 km. Mujejärvellä merkittyjä reittejä on 25 km. Mujejärven alueen länsiosassa on lähes 4 km:n pituinen ja paikoin jyrkkäseinäinen luonnonnähtävyys Uuronrotko. Reitistöjen varrella on runsaasti huollettuja taukopaikkoja, luppotupia ja kämppiä. Alueilla on hyvät marja- ja sienimaastot. Reitistöltä on polkuyhteys mm. Hiidenportin kansallispuistoon. Opastus alueelle on Nurmes–Kuhmo-tieltä.

Mujejärven retkeilyalue
Alueella on merkittyjä reittejä yhteensä noin 30 km. Rengasreittejä alueella on kaksi. Mujejärvelle on Nurmeksesta matkaa 40 km. Mujejärven alue on sopiva kohde retkeilijälle, joka haluaa nauttia rauhasta. Alueella voi tehdä useankin päivän ajan pieniä retkiä kallioiden, harjujen ja järvien kirjomassa maisemassa. Salomaisella alueella voi kulkea käen kukunnan saattelemana vanhan metsän siimeksessä tai kokeilla kuntoaan jylhän rotkolaakson rinteillä. Alueella on useita pieniä ja tummavetisiä järviä. Mujejärvellä meloja saattaa kohdata reviiriään tiukasti vartioivan joutsenpariskunnan. Mujejärveä ja Tetrijärveä voi ihailla monelta suunnalta ja järvien rannoilla on useita yöpymispaikkoja. Retkeilijä voi valita yösijakseen laavujen lisäksi joko autiotuvan tai vuokrakämpän. Aluetta hoitaa Metsähallitus. Info: www.luontoon.fi

Peurajärven retkeily- kalastusalue
Peurajärvi on pieni retkeilyalue Nurmeksen ja Sotkamon rajalla. Alueelle tunnusomaista ovat kalaisat, kirkasvetiset järvet ja valoisat harjumetsät. Alue muodostuu useasta kalaisesta järvestä ja niitä yhdistävistä joista. Alueen järvet ovat kirkasvetisiä ja harjumetsät valoisia. Hiekkaharjut ovat kuivaa ja karua kasvualustaa, jossa viihtyvät männyt ja varvut. Mäntykankaita kirjavoivat vaaleat jäkäläsaarekkeet. Alueen metsät ovat talousmetsiä. Puita voidaan hakata, mutta ainoastaan retkeilyn ja maisemanhoidon ehdoilla. Peurajärven kupeessa on Paistinvaaran vanhojen metsien suojelualue. Peurajärvellä on kaksi rengasreittiä, joista toinen kiertää Mäntyjärven ympäri ja toinen Iso-Valkeinen -järven. Merkittyjä reittejä on yhteensä noin 13 km. Peurajärven pohjoisosasta on lyhyt yhdyspolku Hiidenportin kansallispuistoon, jossa on hyvät patikointimahdollisuudet. Alueella on kaksi kotaa, laavu, opastuspiste, viisi tulentekopaikkaa ja keittokatos.
Info: www.luontoon.fi

Kalastusluvat alueelle:
Metsähallituksen kalastusluvat: www.eraluvat.fi | ABC liikenneasema Välitie 2-4, Nurmes, Puh. 010 76 37562.
Konesola Ky, Kirkkokatu 16 a, puh. 013 480 180 | Valtimo: ABC-automaattiasema

Raesärkät-retkeilyalue
Raesärkät on kaunis päiväretkikohde kumpuilevassa harjumaisemassa. Alueen halki kulkeva retkeilyreitti noudattelee vanhaa kärrytietä ja pyöräuran pohjaa. Taukopaikat ovat reitin varrella lyhyen välimatkan päässä toisistaan. Alue soveltuukin hyvin lapsiperheiden retkeilyyn. Raesärkkien pieni retkeilyalue muodostuu 5,9 km2 suuruisesta suojelumetsästä ja 1,2 km2 suuruisesta virkistysmetsästä. Suojelumetsässä voidaan tehdä ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteitä, mutta virkistysmetsässä saa harjoittaa myös metsätaloutta ottaen kuitenkin huomioon luonnon virkistyskäytön tarpeet.
Raesärkillä hakkuut ovat olleet pienimuotoisia. Alue on saanut nimensä luode-kaakkosuuntaisen kapean harjujakson mukaan. Raesärkkien maisemaan mahtuu harjujen lisäksi levollisia soita, kirkkaita järviä, joen mutkia ja vanhaa metsää monipuolisine asukkaineen. Raesärkkien maisemia on käyty ihailemassa vuosikymmenten ajan, ja alue onkin suosittu lähivirkistäytymiskohde. Info: www.luontoon.fi

Nurmes visitkarelia.jpgMUUT ULKOILUREITIT

• Ellun lenkki
Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskuksesta Kartanon kierrokselta
erkaneva 6,5 km retkeilyreitti Ellunkodalle. Talvella valaistu hiihtolatu. Lenkki on noin 4 metriä leveä, pinta on purua/haketta, profiililtaan
helppo mäkimaasto ja sopii myös maastopyöräilyyn. Ellunkodan lähelle pääsee myös pyöräillen ja autolla Kohtavaarantieltä kääntyvän Paavelan tien kautta. Kodan vieressä rannalla on nuotiokehä ja rantautumispaikka. Reitillä on myös laavu ja nuotiopaikka.
Kartanon kierros: Lähtö Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukselta, yhteyspolku myös Bomban alueelta.
Kotilanvaaran kuntopolku Hiihtokeskuksessa, opastus Akkosalmentieltä
• Rantaraitti keskustan alueella Pielisen ja Nurmesjärven rannassa.
Joukon polku lintutornille Lyhyt rantapolku lintutornille Nurmeksen Vinkerlahdella. Lähtöpaikka Vinkerlahden pienvenesataman parkkipaikka.

UUTTA! KOHTAVAARAN TOIVONTORNI
Kuva: Seppo Pölönen
Kuva: Seppo Pölönen, näkymä Toivontornilta

Uusi luonto- ja historiapolku Lipinlahden Kohtavaaralla, noin 9 km Nurmeksen keskustasta. Lähtö Haikolan talon parkkipaikalta. Reitin pituus on 1,7 km. Reitti on merkitty puihin oranssilla maalinauhalla, jossa on sininen raita.

vaakaviiva_465.jpg

Valtimolla

• Neitivirran melontareitti
Kaunis melontareitti kulkee perinteisessä maalais- ja kylämaisemassa Valtimojoella.
Lisätietoja: Yläkarjalan retkipalvelu, puh. 050 592 6211, www.retkipalvelu.fi

Valtimon Lintujärvet Kalliojärvellä
Kalliojärvi ja Sorsajärvi: kaksi lintujärveä Valtimon Kalliojärven kylällä. Kalliojärvi on matala, ruohikkoinen, rehevä järvi, jossa on avovettä vain siellä täällä. Järvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Kalliojärven pesimälinnustoon ovat kuuluneet mm. mustakurkku-uikku, laulujoutsen ja pikkulokki. Kalliojärvellä on kaksi lintutornia, luontopolku ja kota.

vaakaviiva_465.jpg

Koli.jpg

Lähialueen muita retkeilykohteita

• Kolin kansallispuisto, Lieksa
• Ruunaan retkeilyalue, LIeksa
• Tiilikkajärven kansallispuisto, Rautavaara
• Hiidenportin kansallispuisto, Sotkamo
• Patvinsuon kansallispuisto, Lieksa
• Änäkäinen virkistyskalastusalue, Lieksa
• Pisan luonnonsuojelualue, Kuopio
Lisätietoja: www.luontoon.fi

vaakaviiva_465.jpg

Pielinen ja kalastus

Pielisen järvi ulottuu Nurmeksen Lieksan, Juuan, ja Joensuun alueille Pohjois-Karjalassa. Sen pinta-ala on 894 km², ja pinnankorkeus 93,7 m merenpinnan yläpuolella. Pielinen on luode–kaakkosuunnassa yli 90 km pitkä ja enimmillään jopa 30 km leveä, ja se on pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suurin järvi. Sitä luonnehtivat rannoilla kohoavat jylhät vaarat ja suuret avonaiset järvenselät. Järven lähes 1 500 saaresta suurimmat ovat Paalasmaa, Kynsisaari, Porosaari, Iso Ristisaari, Koveronsaari, Hattusaari, Satjanko ja Kelvänsaari. Pielisen osa-alueiksi luetaan usein myös samassa tasossa olevat Kuokkastenjärvi ja Lautiainen–Nurmesjärvi Nurmeksessa. Rantaviivaa Pielisellä on yli 1 700 km, ja keskisyvyys on noin 10 m. Järven rannoilla siijaitsevat kuuluisa Koli ja Kolin kansallispuisto kuin myös Nurmeksen ja Lieksan ja kaupungit sekä Juuan kirkonkylä.

Nurmes kalastuslupamyynti:
ABC- liikenneasema Välitie 2-4, Nurmes, puh. 010 763 7562.
Konesola Ky, Kirkkokatu 16 a, puh. 013 480 180
Infoa kalastuksesta ja kalastusluvat netistä: www.kalastusluvat.net

Koli_Koli.JPG
Koli on kansallismaisema, kansallispuisto, matkailualue, laskettelu- ja hiihtokohde, eteläisen Suomen korkein kohta, geologinen nähtävyys, suomalaisen kulttuurin keskittymä. Koli.fi -sivusto kertoo alueen palveluista, tarjonnasta ja tapahtumista.
Tutustu
VisitKarelia.ru on VisitKarelia.fi:n sisarsivusto. VisitKarelia.ru tarjoaa koko Venäjän Karjalan matkailutarjonnan ulottuvillesi kaikessa kauneudessaan ja kaikkine mahdollisuuksineen.
Tutustu