Select language
 • Muistilista on tyhjä. Lisää kohteita ja sisältöjä muistlistalle painamalla "Lisää muistilistalle".

  Pinta-ala m2
  Makuuhuoneita kpl
  Nunc bibendum erat diam, non vulputate magna aliquam fermentum.
  5+2 henk
  Varaa
  999,99 €

VARAUSEHDOT 15.4.2016 alkaen

VisitKarelia Sales Oy (jäljempänä tekstissä Välittäjätoimisto) noudattaa lomamökkipalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja peruutuksessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt tilauksen ja Välittäjätoimisto on lähettänyt asiakkaalle laskun. Laskut lähetetään sähköpostitse, mikäli asiakas on ilmoittanut varausta tehdessään sähköpostiosoitteensa. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

1) Hinnat

Mökkien hinnat on mainittu kyseisen mökin esittelyn kohdalla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Välittäjätoimistolla on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen laskun lähettämistä asiakkaalle. Virheellinen hintatieto ei sido Välittäjätoimistoa myöskään asiakkaan maksaessa luottokortilla varauksen teon yhteydessä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan se olisi pitänyt ymmärtää. Hintoihin ei sisälly liinavaatteita, siivousta eikä laskutuslisää, ellei erikseen ole mainittu.

Sopimuksen syntymisen jälkeen VisitKarelia Sales Oy:llä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot ja muut julkiset maksut muuttuvat. Hinnan muutos on tällöin veron /julkisen maksun muutoksen suuruinen. 

2) Mökkivarauksen maksuehdot ja maksaminen

Varaaminen ja maksaminen visitkarelia.fi sivuston varauksissa.

Kun teet varauksen visitkarelia.fi –sivustolla, varausta koskevat seuraavat maksuehdot. Mikäli varauksen alkuun on 9 viikkoa tai enemmän, niin asiakas maksaa vähintään ennakkomaksun mökkiä varatessaan. Ennakkomaksun suuruus on 20 % kokonaisvuokrasta. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin varauksen tekoa seuraavana arkipäivänä. Loppumaksu suoritetaan eräpäivän mukaan viimeistään kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Vuodenvaihteen varauksissa loppumaksu on maksettava viimeistään 60 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin maksuvahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 9 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava heti.

Vuokran lisäksi peritään 20 euron suuruinen palvelumaksu. Jos maksu suoritetaan kahdessa erässä, palvelumaksu maksetaan ennakkomaksun yhteydessä.

Verkkokaupassa varauksen tekemisen yhteydessä asiakas maksaa laskun joko verkkopankissa tai luottokortilla. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.  

Varaaminen ja maksaminen myyntipalvelumme kautta tehdyissä varauksissa

Kun teet varauksen suoraan myyntipalvelustamme, varausta koskevat seuraavat maksuehdot. Mikäli varauksen alkuun on 9 viikkoa tai enemmän, niin asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tai postitse ennakko- ja loppulasku ja varausehdot. Ennakkomaksun suuruus on 20 % kokonaisvuokrasta ja se erääntyy 14 vrk varauksen tekemisestä. Lisäksi ennakkomaksun yhteydessä peritään 20 euron suuruinen palvelumaksu. Loppumaksu suoritetaan eräpäivän mukaan viimeistään kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Vuodenvaihteen varauksissa loppumaksu on maksettava viimeistään 60 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 9 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, on vuokra kokonaisuudessaan maksettava heti. Jos asiakas haluaa maksaa laskun luottokortilla, voi hän ottaa yhteyttä myyntipalveluumme sales@visitkarelia.fi lisätietojen saamiseksi.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava seitsemän (7) vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. 

3) Varauksen peruminen tai muuttaminen

Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti VisitKarelia Sales Oy:lle. Laskun maksamatta jättäminen ei kelpaa peruutukseksi. Peruutuksen voi tehdä kirjeellä (Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu) tai sähköpostilla (sales@visitkarelia.fi). Mikäli varauksen peruuttaminen tehdään tavallisella kirjeellä, vastaa asiakas kirjeen perillemenosta. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut VisitKarelia Sales Oy:lle. Tavallisen kirjeen katsotaan saapuneen VisitKarelia Sales Oy:lle seitsemäntenä päivänä postileiman päiväyksestä.

Asiakkaan peruuttaessa varauksen viimeistään 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista (ajalla 27.12. – 11.1. kuitenkin 60 päivää ennen vuokra-ajan alkamista), palautetaan asiakkaalle maksettu vuokra vähennettynä ennakkomaksun suuruisella summalla ja palvelumaksulla. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 päivää (27.12. – 11.1. ajalla tapahtuvissa varauksissa 60 päivää) ennen varauksen alkamista, veloitetaan asiakkaalta koko vuokra.

Mikäli varaus peruutetaan vakavan sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut varauksen tehneelle vuokralaiselle tai hänen samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokran määrä vähennettynä ennakkomaksulla (tai ennakkomaksun suuruisella summalla) ja palvelumaksulla. Tapahtumasta on viipymättä ilmoitettava Välittäjätoimistolle ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajankohdan alkua, ei vuokraa makseta takaisin. Palautuksen mahdollisesti aiheuttamat pankkikulut maksaa asiakas. Mikäli vuokra-aika on alkanut ennen edellä mainittua tapahtumaa, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraa ei makseta takaisin myöskään tilanteessa, jossa ilmoitus edellä mainitusta tapahtumasta tulee vasta vuokra-ajan alettua.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa Välittäjätoimiston lomakohteesta toiseen, muuttaa vuokra-aikaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää, on Välittäjätoimistolla oikeus veloittaa muutosmaksu 25 euroa. Muutokset on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varauksen alkamista. Tämän jälkeen tehtyjä muutoksia pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena ellei osapuolten kesken erikseen toisin kirjallisesti sovita. 

4) Myyjän oikeus peruuttaa varaus

Välittäjätoimistolla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas laiminlyö maksujen maksamisen. Varaus voidaan peruuttaa maksujen laiminlyönnin vuoksi myös ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Välittäjätoimistolla on oikeus peruuttaa varaus myös, mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä tai aiheuttaa kohteessa häiriötä. Mikäli peruuttaminen johtuu asiakkaasta johtuvasta syystä, maksuja ei palauteta.

Mikäli peruutus johtuu Välittäjätoimiston puolella olevasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure), niin Välittäjä-toimisto on velvollinen palauttamaan kaikki ostajan maksamat maksut asiakkaalle. Mahdollisia muita syntyviä vahinkoja ja niistä aiheutuneita kuluja Välittäjätoimisto ei ole velvollinen korvaamaan. Ylivoimaisen esteen tilanteessa Välittäjätoimistolla on myös oikeus osoittaa asiakkaalle eri mökki kuin mistä asiakkaan kanssa on sovittu. Mikäli sijaan annettu mökki on hinnaltaan korkeampi kuin asiakkaan varaama mökki, ei lisähintaa asiakkaalta peritä. Mikäli sijaan osoitetun mökin tilalle osoitetaan asiakkaan varaamaa mökkiä hinnaltaan halvempi mökki, on asiakkaalla oikeus saada varatun mökin ja hänelle osoitetun mökin hintojen välinen erotus Välittäjätoimistolta. 

5) Kohteeseen saapuminen ja avainten luovutus

Laskun yhteydessä asiakkaalle lähetetään lomakohteen omistajan tai kohteen huollosta vastaavan henkilön nimi- ja osoitetiedot, tiedot avainten luovutuspaikasta sekä ajo-ohjeet lomakohteeseen tai avaintenhakupaikkaan. Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ajo-ohjeissa mainitulla tavalla. Mökinvälittäjällä/omistajalla/huoltajalla on oikeus periä vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahinkojen varalta. Maksun perimisestä mainitaan mökin tiedoissa tai laskun yhteydessä. Varauksen yhteydessä vahvistetaan vakuusmaksun palautustapa asiakkaalle. Vahinkojen korvaus, sekä siivouksesta aiheutuneet kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Asiakkaan on ilmoitettava mökin omistajalle tai huoltajalle hyvissä ajoin saapumisajankohta, jos ajo-ohjeissa sitä pyydetään. Asiakas on vastuussa lomakohteen avaimista varausjaksonsa aikana. Kadonneesta avaimesta peritään asiakkaalta uuden avaimen hankkimisesta tai lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Välittäjätoimisto ei vastaa avainten luovutuksesta, jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai jos hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa sellaisissa varauksissa, joissa ajo-ohjeessa tuloaika pyydetään ilmoittamaan.

 6) Oleskelu kohteessa

 Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kello 16:00 lähtöpäivään kello 12:00 saakka, ellei erikseen ole toisin sovittu. Lomamökkien vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus, mökkiin sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, välineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoan valmistukseen ja valaistukseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, ellei niiden kuulumisesta mökin vuokraan ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu. Useimmissa mökeissä liinavaatteet voi vuokrata erillistä korvausta vastaan. Liinavaatteiden vuokraamisesta tulee sopia ennakkoon. Makuupussin käyttö on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta mukaan lomamökille on aina sovittava erikseen. Tupakointi on sallittu vain lomamökin ulkopuolella. Erikseen vuokrattavien välineiden, esim. kylpypaljun, käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

 Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä huolehtii asiakas. Asiakkaan on mahdollista tilata loppusiivous myös ennakkoon. Joissakin lomakohteissa loppusiivousmaksu on pakollinen. Mikäli varauksen päättyessä siivousta ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti tai sisätiloissa on tupakoitu, on omistajalla/huoltajalla tai Välittäjätoimistolla tällöin oikeus periä asiakkaalta siivoamisesta aiheutuvat kulut. Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu, roskien vienti, grillin puhdistus eikä eläinten jätteiden ja karvojen siivoaminen piha-alueelta ja sisätiloista. Asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja purkit pois sekä siirrettävä mahdollisesti siirretyt huonekalut takaisin paikoilleen.

 VisitKarelia Sales Oy ei vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista.

7) Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti suoraan omistajalle. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava kohteen omistajalle/huoltajalle tai VisitKarelia Sales Oy:lle. Mikäli asiakkaan menettelystä aiheutuu vahinkoa Välittäjä-toimistolle, asiakas on velvollinen korvaamaan Välittäjätoimistolle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti. 

8) Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä lomakohteen esittelyssä mökin henkilöluvuksi on kerrottu. Omistajalla on oikeus periä vuodemäärän ylittävistä henkilöistä erillinen korvaus, vaikka lisävuoteita ei pystyttäisikään tarjoamaan. Mahdollisista yövieraista on sovittava ennakkoon. Teltan ja asuntovaunun käyttö ilman lupaa on kielletty. 

9) Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset on esitettävä viipymättä lomakohteen omistajalle tai kohteen huollosta vastaavalle henkilölle. Asiakas ei voi vuokra-ajan päätyttyä esittää vaatimuksia kohteessa olevista puutteista tai virheistä, mikäli asiakas ei ole vuokrausaikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista omistajaan tai kohteen huoltajaan. Mikäli asiakkaan ilmoittamaa puutetta / epäkohtaa ei korjata, on asiakkaan otettava yhteyttä 72 tunnin sisällä Välittäjätoimistoon, minkä jälkeen mahdollinen korvausvaatimus voidaan esittää, ellei korjausta tällä välin ole tapahtunut. Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava Välittäjätoimistolla 30 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Mikäli asiakas esittää korvausvaatimuksen Välittäjätoimistoa kohtaan, tulee korvausvaatimusten perusteesta ilmoittaa vuokra-ajan kuluessa Välittäjätoimistolle ja varattava Välittäjätoimistolle mahdollisuus korjata puutteet. Jos asiakas ja Välittäjätoimisto eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi). Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

VisitKarelia Sales Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle luonnonolosuhteista, hyönteisistä, myyristä, odottamattomista säänvaihteluista, rakennustöistä naapuritonteilla, omistajan tekemistä muutoksista,

kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö, tv- tai internet-verkossa) tai mistään muustakaan Välittäjätoimistosta riippumattomista syistä aiheutunutta haittaa tai kuluja.

10) Vakuutukset

Suosittelemme asiakkaillemme matka- ja matkustajavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten. 

11) Sovellettava laki ja oikeuspaikka

 Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan lopullisesti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Koli on kansallismaisema, kansallispuisto, matkailualue, laskettelu- ja hiihtokohde, eteläisen Suomen korkein kohta, geologinen nähtävyys, suomalaisen kulttuurin keskittymä. Koli.fi -sivusto kertoo alueen palveluista, tarjonnasta ja tapahtumista.
Tutustu
VisitKarelia.ru on VisitKarelia.fi:n sisarsivusto. VisitKarelia.ru tarjoaa koko Venäjän Karjalan matkailutarjonnan ulottuvillesi kaikessa kauneudessaan ja kaikkine mahdollisuuksineen.
Tutustu