Luonto ja retkeily

Harjut, vaarat ja järvet kuuluvat Nurmeksen luontoon olennaisesti. Luonto on lähellä joka puolella Nurmeksessa ja parhaiten siihen voi tutustua patikoimalla retkeilyalueilla tai kalastamalla Pielisellä.


Metsähallituksen ylläpitämät retkeilyalueet ja reitit:

Metsähallituksen ylläpitämä retkeily- ja kalastusaluekokonaisuus Peurajärven ja Mujejärven alueella Nurmeksen pohjoisosassa, noin 40 km Kuhmon suuntaan. Opastus alueelle on Nurmes–Kuhmo-tieltä. Alueella on järviä, lampia ja jokia yhteensä 207 ha.  Reitistöjen varrella on runsaasti huollettuja taukopaikkoja, luppotupia ja kämppiä. Alueilla on hyvät marja- ja sienimaastot. Reitistöltä on polkuyhteys mm. Hiidenportin kansallispuistoon. 

Mujejärven retkeilyalue


Alueella on merkittyjä reittejä yhteensä noin 30 km, rengasreittejä alueella on kaksi. Mujejärvelle on Nurmeksesta matkaa 40 km.  Mujejärven alue on sopiva kohde retkeilijälle, joka haluaa nauttia rauhasta. Alueella voi tehdä useankin päivän ajan pieniä retkiä kallioiden, harjujen ja järvien kirjomassa maisemassa. Salomaisella alueella voi kulkea käen kukunnan saattelemana vanhan metsän siimeksessä tai kokeilla kuntoaan jylhän rotkolaakson rinteillä. Alueella on useita pieniä ja tummavetisiä järviä. Mujejärvellä meloja saattaa kohdata reviiriään tiukasti vartioivan joutsenpariskunnan. Mujejärveä ja Tetrijärveä voi ihailla monelta suunnalta ja järvien rannoilla on useita yöpymispaikkoja. Retkeilijä voi valita yösijakseen laavujen lisäksi joko autiotuvan tai vuokrakämpän. Mujejärven alueen länsiosassa on lähes 4 km:n pituinen ja paikoin jyrkkäseinäinen luonnonnähtävyys Uuronrotko.Aluetta hoitaa Metsähallitus. Info: www.luontoon.fi

Peurajärven retkeily- kalastusalue


Peurajärvi on pieni retkeilyalue Nurmeksen ja Sotkamon rajalla. Alueelle tunnusomaista ovat kalaisat, kirkasvetiset järvet ja valoisat harjumetsät. Hiekkaharjut ovat kuivaa ja karua kasvualustaa, jossa viihtyvät männyt ja varvut. Mäntykankaita kirjavoivat vaaleat jäkäläsaarekkeet. Alueen metsät ovat talousmetsiä. Puita voidaan hakata, mutta ainoastaan retkeilyn ja maisemanhoidon ehdoilla. Peurajärven kupeessa on Paistinvaaran vanhojen metsien suojelualue. Peurajärvellä on kaksi rengasreittiä, joista toinen kiertää Mäntyjärven ympäri ja toinen Iso-Valkeinen -järven. Retkeilyyn ja patikointiin merkittyjä polkuja Peurajärven helppokulkuisessa maastossa on n. 15 km.  Peurajärven pohjoisosasta on lyhyt yhdyspolku Hiidenportin kansallispuistoon, jossa on hyvät patikointimahdollisuudet. Alueella on kaksi kotaa, laavu, opastuspiste, viisi tulentekopaikkaa ja keittokatos. Info: www.luontoon.fi

Raesärkät-retkeilyalue


Raesärkät on kaunis päiväretkikohde kumpuilevassa harjumaisemassa. Alueen halki kulkeva retkeilyreitti noudattelee vanhaa kärrytietä ja pyöräuran pohjaa. Taukopaikat ovat reitin varrella lyhyen välimatkan päässä toisistaan. Alue soveltuukin hyvin lapsiperheiden retkeilyyn. Raesärkkien pieni retkeilyalue muodostuu 5,9 km2 suuruisesta suojelumetsästä ja 1,2 km2 suuruisesta virkistysmetsästä. Alue on saanut nimensä luode-kaakkosuuntaisen kapean harjujakson mukaan. Raesärkkien maisemaan mahtuu harjujen lisäksi levollisia soita, kirkkaita järviä, joen mutkia ja vanhaa metsää monipuolisine asukkaineen. Raesärkkien maisemia on käyty ihailemassa vuosikymmenten ajan, ja alue onkin suosittu lähivirkistäytymiskohde. Info: www.luontoon.fi

Muut ulkoilureitit


Ellun lenkki
Hyvärilän Nuoriso- ja matkailukeskuksesta Kartanon kierrokselta erkaneva 6,5 km retkeilyreitti Ellunkodalle. Talvella valaistu hiihtolatu. Lenkki on noin 4 metriä leveä, pinta on purua/haketta, profiililtaan helppo mäkimaasto ja sopii myös maastopyöräilyyn. Ellunkodan lähelle pääsee myös pyöräillen ja autolla Kohtavaarantieltä kääntyvän Paavelan tien kautta. Kodan vieressä rannalla on nuotiokehä ja rantautumispaikka. Reitillä on myös laavu ja nuotiopaikka.

Kartanon kierros
Lähtö Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskukselta, yhteyspolku myös Bomban alueelta. 2,7km valaistu retkeilylenkki.

Kotilanvaaran kuntopolku Hiihtokeskuksessa
Kotilanvaaralle on opastus Akkosalmentieltä. 3 - 5 km valaistu kuntopolku, jonka varrella on kuntoilulaitteita. Maasto on mäkistä ja vaativaa.

Rantaraitti keskustan alueella Pielisen ja Nurmesjärven rannassa. Reitille pääset Mikonsalmensillalta tai rantakaduilta. Reitti päättyy Työväenkadulle, mutta sitä voi jatkaa Nurmes-talolle. Nurmes-talolta matkaa voi jatkaa kirkkoharjua pitkin sankarihautausmaalle. Liikennevaloista voi vaihtaa kävelemään tien toiselle puolelle, Pielisen puoleiselle rantaraitille ja jatkaa matkaa takaisin Vanhaan Kauppalaan. Jos haluat jatkaa matkaa Mikonsalmen sillalle saakka, siirry satamasta kävelemään hiekkapäällysteiselle rantareitille. Reitiltä on upeat maisemat Pieliselle ja penkkejä levähdystä varten.

Joukon polku lintutornille
Lyhyt rantapolku lintutornille Nurmeksen Vinkerlahdella. Polku sopii myös lapsiperheille. Lähtöpaikalla on Vinkerlahden pienvenesataman parkkipaikka ja Tyttöjen puisto.

Kohtavaaran Toivontorni
Luonto- ja historiapolku Lipinlahden Kohtavaaralla, noin 9 km Nurmeksen keskustasta. Lähtö Haikolan talon parkkipaikalta. Reitin pituus on 1,7 km. Reitti on merkitty puihin oranssilla maalinauhalla, jossa on sininen raita.

>> Lue lisää

Pielinen ja kalastus

Pielisen järvi ulottuu Nurmeksen Lieksan, Juuan, ja Joensuun alueille Pohjois-Karjalassa. Sen pinta-ala on 894 km², ja pinnankorkeus 93,7 m merenpinnan yläpuolella. Pielinen on luode–kaakkosuunnassa yli 90 km pitkä ja enimmillään jopa 30 km leveä, ja se on pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suurin järvi. Sitä luonnehtivat rannoilla kohoavat jylhät vaarat ja suuret avonaiset järvenselät. Järven lähes 1 500 saaresta suurimmat ovat Paalasmaa, Kynsisaari, Porosaari, Iso Ristisaari, Koveronsaari, Hattusaari, Satjanko ja Kelvänsaari. Pielisen osa-alueiksi luetaan usein myös samassa tasossa olevat Kuokkastenjärvi ja Lautiainen–Nurmesjärvi Nurmeksessa. Rantaviivaa Pielisellä on yli 1 700 km, ja keskisyvyys on noin 10 m. Järven rannoilla siijaitsevat kuuluisa Koli ja Kolin kansallispuisto kuin myös Nurmeksen ja Lieksan ja kaupungit sekä Juuan kirkonkylä.

Kalastusluvat alueelle

Infoa kalastuksesta ja kalastusluvat netistä: www.kalastusluvat.net
Metsähallituksen kalastusluvat: www.eraluvat.fi 
ABC liikenneasema Välitie 2-4, Nurmes, Puh. 010 76 37562. 
Konesola Ky, Kirkkokatu 16 a, puh. 013 480 180
Valtimo: ABC-automaattiasema