Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK

Ajankohtaista

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 16.3.2020 kello 13:00 alkaen Teatteriravintolan Torni -kabinetissa, osoitteessa Rantakatu 20, JOENSUU.

Yhtiökokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön toiminta kirjataan voittoa tavoittelemattomaksi ja yhtiön toiminimi vaihdetaan VisitKarelia Oy:ksi.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 28.2.2020 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 §    Kokouksen avaaminen

2 §    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 §    Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 §    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

5 §    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 §    Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7 §    Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8 §    Tilinpäätöksen vahvistaminen

9 §    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

10 §  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11 §  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

12 §  Hallituksen jäsenten valitseminen

13 §  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14 §  Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

15 §  Yhtiöjärjestyksen muutos

16 §  Yhtiön omien osakkeiden määräaikainen ostovaltuus

17 §  Muut käsiteltävät asiat

18 §  Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön päätoimipisteessä Joensuun Tiedepuistolla osoitteessa Länsikatu 15, 3B-rakennus (3 krs), 80110 Joensuu ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 9.3.2020 klo 14:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- sähköpostitse osoitteeseen: jonna.piipponen@visitkarelia.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

3. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Joensuussa 14.2.2020

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Hallitus