Vetovoimaohjelman toteuttaminen

Vetovoimaohjelman toteutuksesta vastaavat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, seudulliset elinkeinoyhtiöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö ja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy sekä KareliaExpert Matkailupalvelu Oy.   


Imago, rekrytointi ja kansainvälisyys


Tavoitteena on, että maakunnan imagovahvuudet (esim. vahvat toimialat, elämän laatu, hyvinvointi, luonto, urheilu- ja harrastusmahdollisuudet) ja rekrytointitarpeet ovat systemaattisesti ja jatkuvasti esillä maan kärkimedioissa. Toimenpiteillä pyritään viestimään, että ”Pohjois-Karjalassa on töitä ja elämisen makua”. Joensuu tuodaan esille nuorekkaana yliopisto- ja korkeakoulukaupunkina, jossa on elämisen sekä vapaa-ajan laatutekijät nuorille ja opiskelijoille. Esille nostetaan maakunnan kärkitoimialat, koulutustarjonta, terveyden ja hyvinvoinnin avaintoimijat sekä Pielisen Karjalan ja Keski-Karjalan seutujen erityispiirteet. Maakunnan kansainvälistymistä edistetään järjestämällä kansainvälisyyteen tähtäävää markkinointi- ja viestintäkoulutusta, tukemalla toimijoiden kansainvälisiä toimenpiteitä sekä tuottamalla kansainväliseen käyttöön markkinointi- ja viestintämateriaaleja.

Osatoteutuksesta vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.


Investointien hankinta

Investointien hankinta -osatoteutuksen tavoitteena on saada koko maakuntaan lisää koti- ja ulkomaisia investointeja, joilla tuetaan maakunnan talous- ja työllisyyskehitystä. Investoijia hankitaan sekä koti- että ulkomailta valituilla toimialoilla ja kohteissa. Toiminnassa pääpaino on maakunnan vahvoilla valmistavan teollisuuden aloilla sekä soveltuvilla kauppa- ja palveluliiketoiminnan osa-alueilla. Joensuuhun ja Pohjois-Karjalaan sijoittuva yritys tulee toimintaympäristöön, jossa asioilla on tapana toteutua. Meidän kauttamme yritys saa yhden luukun periaatteella yhteyden kaikkiin sidosryhmiin, joiden tuesta on hyötyä sijoituspäätöksen läpiviemiseksi. Alueemme on tunnettu yrittäjäystävällisyydestään ja täältä löytyy osaavaa työvoimaa ja jatkokoulutusmahdollisuuksia monelle eri alalle.

Osatoteutuksesta vastaa Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy.


Matkailun toimialan kilpailukyvyn parantaminen

Osatoteutuksen tavoitteena on luoda Pohjois-Karjalan matkailuelinkeinolle uusi ja pilotoiva VisitKarelia.fi-bränditoiminnan malli. Toimintamallin avulla kehitetään matkailutoimialan toimintaympäristöä ja synnytetään alueellista kilpailukykyä. Toimenpiteillä vahvistetaan pysyvästi maakunnan matkailun palveluliiketoiminnan ja sähköisen liiketoiminnan osaamista. Bränditoiminnan mallissa keskeisenä tavoitteena on luoda jakelukanavaverkosto, joka muodostuu brändimääritteiden mukaisista ja alueen palvelu- ja tuoterakennetta vastaavista kanavista sekä yhteistyötoimijoista. Kanavaympäristön tavoitteena on huomioida kuluttajakäyttäytymisen pysyvät muutokset sekä ennakoida jakelualustojen ja palvelujen kehitys.Toimenpiteiden avulla tuetaan ja monipuolistetaan harvaanasutun alueen palvelurakenteen kilpailukykyä luomalla hajautuneen tarjonnan ja maaseutumatkailun jakelutieverkostot.

Osatoteutuksesta vastaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.


Seudulliset osatoteutukset

Osatoteuttajina ovat myös Keski-Karjalan Kehitysyhtiö (KETI Oy) ja Pielisen Karjalan kehittämiskeskus (PIKES Oy), jotka tuovat edellä kuvattuun Vetovoimaohjelman kokonaisuuteen seudulliset näkökulmat.