Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma 2011–2013
Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma 2011–2013 on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama maakunnallinen hanke, joka toteuttaa Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessaan 27.9.2010 hyväksymän Uusiutuvan Pohjois-Karjalan kilpailukyvyn Master Plan 2011–2013 -puitesuunnitelman.

Vetovoimaohjelman tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti maakunnan kilpailukykyä, tunnettuutta ja imagoa. Erityisesti Joensuun profiilia maakunnan keskus- ja yliopistokaupunkina pyritään kirkastamaan.

Maakunnan vetovoimaisuutta edistetään seuraavilla painopistealueilla:
1. Imagon parantaminen ja osaajien houkuttelu
2. Uusien investointien hankinta
3. Matkailutoimialan kilpailukyvyn parantaminen
4. Kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa yhteistyössä ovat mukana: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Oy, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy sekä Karelia Expert Matkailupalvelu Oy. Osatoteutusten kesken haetaan synergiaetuja, kustannustehokkuutta ja yhteistyön tiivistämistä.

Vetovoimaohjelman tavoitebudjetti ajalle 1.12.2010–30.11.2013 on 3 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 50 prosenttia. Toteutuva budjetti määräytyy yhteistyökumppaneilta saatavan omarahoituksen perusteella.