Visitkarelia kehittyy

1) VisitKarelia.fi:n seuraava vaihe:

  • Luodaan strategian ja brändin keinoin kotimaan kohdemarkkinoinnin johtava sivusto joka kestää kansainvälisen vertailun.
  • Herättää maailman kiinnostuksen Pohjois-Karjalaan.
  • Muodostaa asiakaslupaukset palvelusivuperiaatteella, joita toteuttavat palvelukonseptit.
  • Synnyttää alueellista kilpailukykyä ratkaisumalleilla (mm. jälki- ja ristiinmyynnin toteutukset)
  • Palvelee monikanavaisesti.
vk_uusi-etusivu3.jpg

2) VisitKarelia.fi:n tulevat askeleet:

Palvelukonseptit arvioidaan ja tuotetaan palvelu- ja liiketoimintasäännöstöjen mukaan.

VisitKarelia.fi palvelee

Miten tämä tapahtuu:

1) LIIKETOIMINTA- JA PALVELUALUEIDEN SELVITYKSET
>> Tulosaineisto: palvelukonseptien "aihiot", jotka varmennetaan niin että ne toteuttavat:
a) muodostunutta yleistä asiakaslupausta
b) alue/sisältökohtaisia asiakaslupauksia

2) PALVELUAIHIOIDEN SUUNNITTELU JA MÄÄRITTELY
>> sisällöllinen, tekninen, toiminnallinen ja visuaalinen toteutus
>> työvälineiden määrittely: tietoalustat, sisällönhallinta, sosiaalinen media, myyntijärjestelmä...

3) VALITAAN, RESURSSOIDAAN JA AIKATAULUTETAAN TOTEUTETTAVAT PALVELUKONSEPTIT
>> roadmapin mukainen työskentelyVisitKarelia.fi - Strategiaa ja kehitystä

Loading...
Kuinka Visitkarelia.fi syntyi
Tuotteiden pitää olla verkkomyyntikelpoisia. Palveluihin pitää pystyä tutustumaan verkossa, ja niiden ostaminen pitää olla helppoa ja ongelmatonta.
--Jaakko Löppönen, myyntijohtaja


Tausta ja tarve

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toimintaympäristön muutos on kohdistannut toiminalle uusia haasteita ja vaatimuksia sähköisen liiketoiminnan osalta. Matkailutoimialan rakenteellinen uudistuminen merkitsee mm. sähköisien jakeluteiden ja tehokkaiden liiketoimintasovellusten tärkeyttä tuottajaketjussa sekä asiakaskäyttäyttymisen pysyvää muutosta korostaen sähköisten palvelukanavien tärkeyttä.

Sähköinen liiketoiminta muodostaa Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle haastellisen toimintaympäristön joka sekä täydentään nykyistä “empiiristä” toimintaympäristöä että laajentaa sitä (jopa osittain eriytyvään) sähköiseen liiketoimintaympäristöön.

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy hallinnoi ja kehittää alueen tarjonnalle parhaiten soveltuvia sähköisiä jakelutieratkaisuja. Jakeluteiden hallinnointi ja koordinointi on jatkossa erityisen tärkeä yrityksen sähköisen liiketoiminnan osa-alue. Jakeluteihin kohdistuvan kehittämisen tasot ovat:

TEKNINEN TASO
Tuotetarjonnan näkyvyyden ja jakelun hallinta tehokkaasti. Tavoitteena on manuaalisen hallinnan vähentäminen ja tekninen automatisointi. Tällöin esimerkiksi mökkien välityssopimuksessa määritetyt näkyvyysalueet merkitään kohteen yhteyteen halutuin liiketoimintasäännöstöin (esim. kausijakauman mukainen automaattinen näkyvyys). Teknologisilla ratkaisuilla pyritään myös maksimoimaan tarjonnan näkyvyys eri kanavissa (tarjonnan feed-jakelu partnereille esim. ohjelmapalveluiden näkyvyys hotellivarausjärjestelmissä). Teknisillä ratkaisuilla pyritään aikaistamaan kontaktien syntymistä, jollei reaaliaikainen myynti ole mahdollista.

OPERATIIVINEN TASO
Jakeluteiden kehittäminen ja ylläpito. Tarjonnan sisällöntuotanto ja päivitys. Tuotepakettien ja räätälöityjen kokonaisuuksien myynti.

STRATEGINEN TASO
Jakeluteiden liiketoiminnallinen kehittäminen. Sopimus- ja ansaintamallit. Jakeluteitä kehitetään näkyvyysalueperiaatteella, jolloin näkyvyydet muodostuvat joko 1) sisältö-/teemakohtaisesti 2) maantieteellisesti tai 3) asiakassegmenteittäin. Toimenpidetasolla jakelutiet priorisoidaan strategiaperusteilla. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n keskeisiä sähköisiä jakeluteitä ovat mm.:
– maakunta- ja kuntasopimus partnerit
– yrityspartnerit (välityssopimukset, markkinointisopimukset)
– omistaja- ja sidosryhmät
– tuoteryhmien jakelutiet
– kv-jakelutiet
– agentti- ja katalogitoimijat


VisitKarelia-verkkosivusto ei ole ensimmäinen matkailua markkinoiva verkkosivusto Suomessa. Tekniikaltaan ja formaatilaan sivusto on kuitenkin askeleen edellä monia vastaavia verkkosivuja.
-- Karjalainen 13.1.2011Ratkaisu

Tämän keskiöön Karelia Expert Matkailupalvelu Oy lähti hakemaan verkkopalvelua ja brändiä, jonka ympärille kehittämistoimenpiteet voidaan rakentaa.

>>  VISITKARELIA.FI SYNTYI [ks. video yllä] 

» lue lisää teknisestä toteutuksestaMuutokset ja kehitysaskeleet


2008-2009 Visitkarelia konsepti
05/2009 Projekti aloitettiin virallisesti
05-07/2009 Määrittely
07-09/2009 Kilpailutus ja hankinta
12/2009 Visitkarelia.fi prelease versio julkaistiin (InfoWeb), visitkarelia brändin lanseeraus
12/2009 Visitkarelian kosketus sosiaaliseen mediaan (Twitter)
2010 Kehitys-, sisältö- ja projektityö
10/2010 Koli.fi -verkkopalvelu uudistettiin ja integroitiin VisitKarelian rinnaispalveluksi --> sisältösynergia
12/2010 Visitkarelia.fi v1.0 julkaistu (InfoWeb)
01/2011 Myyntijärjestelmän julkaisu (InfoGate)
01/2011 Visitkarelia Facebookissa
03/2011 Tietoalusta @ VisitKarelia --> Maakunnallinen palveluhakemisto
06/2011 Visitkarelian markkinointikampanja, mm. MTV3
09/2011 Visitkarelia.fi - maakunnan markkinointikanavaksi
 2011 --> Kehitystyö jatkuu
Visitkarelia palvelee
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy tarjoaa VisitKarelia-ratkaisumalleja kahdella
eri jaolla: yksityiselle sekä julkiselle sektorille.


1) Yksityinen sektori

MARKKINOINTI

Yksityisen sektorin markkinointimahdollisuudet VisitKarelia-konseptin kautta koostuvat visitkarelia.fi -sivun maksullisesta sekä maksuttomasta näkyvyydestä, markkinointikampanjoista sekä painotuotteista.

VISITKARELIA.FI -NÄKYVYYS

Kaikki maksulliset näkyvyysvaihtoehdot löytyvät osoitteesta visitkarelia.fi/nakyvyys. VisitKarelian kautta on mahdollista päästä mukaan myös GoFinland.fi -vuosinäkyvyyteen.

Visitkarelia.fi-sivuilta löytyy myös paljon maksuttomia näkyvyysvaihtoehtoja. Palveluhakemiston, tapahtumakalenterin, blogikirjoitusten, uutisartikkelien ja videoiden kautta voi viestiänsä välittää monipuolisesti maksuna ainoastaan vaivan näkeminen.

MARKKINOINTIKAMPANJAT

Markkinointikampanjoita toteutetaan vuosittain yhdessä maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. Kampanjoinnissa käytetään tarpeen mukaan eri medioita, kuten tv:tä, radiota, printtimainontaa sekä internetiä.

PAINOTUOTTEET

Painotuotteisiin kuuluvat kaksi kertaa vuodessa julkaistava VisitKarelia Magazine sekä kuntakohtainen palveluhakemisto.

VisitKarelia Magazine kootaan vuodelle 2012 artikkelipohjaisella näkyvyydellä. Tässä vaiheessa ilmoitusmahdollisuutta ei ole.

Kuntakohtainen palveluhakemisto kootaan Pohjois-Karjalan matkailun sähköisen palveluhakemiston pohjalta. Se sisältää matkailijan tärkeimmät palvelut, kuten majoituskohteet, nähtävyydet sekä ruokapaikat. Palveluhakemistoon on nyt lisätty myös mahdollisuus ostaa ilmoituksia.VÄLITYSMYYNTI

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy välittää lomamökkejä sekä valmiita pakettimatkoja ja tapahtumalippuja ryhmille, yrityksille sekä yksittäisille asiakkaille myyntiprovisiolla.

Tekemällä välityssopimuksen kanssamme, saat tuotteesi myyntipalveluumme. Tuote on tällöin näkyvilla VisitKarelia-verkkokaupassa sekä tehtävissä tuotejulkaisuissa ja sitä tarjotaan asiakkaille myyntipalveluun kohdistuneiden yhteydenottojen kautta.

LOMAMÖKIT

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy on kokenut lomamökkien välityksen asiantuntija, kapasiteettimme on varattavissa sähköisesti visitkarelia.fi. Kauttamme saat loma-asunnollesi arvion kohteen vuokratuotoista sekä valtakunnalliset laatuluokitukset. Autamme kohteen hinnoittelussa ja muissa käytännön asioissa.

TAPAHTUMA-, KOKOUS- JA KONGRESSIMYYNTI

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua kansainvälisten ja kansallisten kongressien, symposiumien, seminaarien ja näyttelyjen järjestämisessä. Asiakkaat voivat halutessaan antaa kaikki järjestelyt vastuullemme tai valita palveluvalikoimastamme tarvitsemansa palvelut. Itärajan läheisyyden eksotiikkaa voidaan hyödyntää tapahtumien ohjelmissa.

LIPUT JA OHEISTUOTTEET

VisitKarelia-verkkokauppa mahdollistaa tapahtumien sähköisen lipunmyynnin sekä oheistuotteiden markkinoimisen asiakkaalle.

MYYNNIN KOORDINOINTI

Myyntipalvelustamme annetaan kontaktihenkilö jokaiselle kanssamme yhteistyössä olevalle taholle. Kontaktihenkilö seuraa yhteistyökumppanin myyntiä, raportoi siitä ja kertoo mahdollisia kehitysehdotuksia yhteistyön tuloksellisuuden näkökulmasta.SÄHKÖINEN MARKKINOINTI JA MYYNNIN VÄLINEET

VERKKOKAUPPA

Selkeät verkossa myytävät tuotteet on mahdollista saada online-myyntiin VisitKarelia.fi -verkkokauppaan, jolloin asiakkaan varaus ja maksu tapahtuu täysin verkon kautta. Tämä edellyttää välityssopimusta ko. tuotteen osalta.

KANAVAMARKKINOINTI

VisitKarelia tekee yhteistyötä ja näkyy valtakunnallisissa sähköisissä markkinointikanavissa, kuten GoFinland.fi, Lomarengas.fi sekä VisitFinland.com.

ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

Kansainvälisiin ja kansallisiin tilaisuuksiin, kongresseihin ja seminaareihin on tarjolla ilmoittautumisjärjestelmä, jonka kautta voimme hoitaa tapahtuma-, oheispalvelu- ja majoitusilmoittautumiset sekä maksuliikenteen.KEHITYS- JA KOULUTUSOHJELMA

Yhtiö tekee yhteistyötä yritysten kanssa matkailun markkinointiin ja myyntiin liittyvissä asioissa erityisesti sähköisen liiketoiminnan alalla.
 

2) Julkinen sektori

MARKKINOINTI

Julkisen sektorin markkinointimahdollisuudet VisitKarelia-konseptin kautta koostuvat visitkarelia.fi-sivun näkyvyydestä, markkinointikampanjoista sekä painotuotteista.

VISITKARELIA.FI

Visitkarelia.fi-sivulla julkisen sektorin näkyvyys kulminoituu kuntasivuihin (ks. esimerkki Joensuu-sivusta). Sivuja päivityksestä vastaa alueen oma vastuuhenkilö, joka huolehtii että tiedot ovat ajankohtaisia. Sivulta löytyy kuntaesittely, kuntakohtainen palveluhakemisto sekä kunnan alueella tarjottavat valmiit matkailutuotteet.

MARKKINOINTIKAMPANJAT

Markkinointikampanjoita toteutetaan vuosittain yhdessä maakunnan matkailutoimijoiden kanssa. Kampanjoinnissa käytetään tarpeen mukaan eri medioita, kuten tv:tä, radiota, printtimainontaa sekä internetiä. Julkisen sektorin sopimuksissa voidaan jyvittää tietty summa vuositasolla markkinointikampanjoita varten.

PAINOTUOTTEET

Painotuotteisiin kuuluvat kaksi kertaa vuodessa julkaistava VisitKarelia Magazine sekä kuntakohtainen palveluhakemisto.

VisitKarelia Magazine on korkeatasoinen julkaisu, jonka tehtävä on vahvistaa visitkarelia.fi-brändiä ja kohottaa maakunnan imagoa, tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Julkaisun sisältö tukee Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelman tavoitteita ja huomioi maakunnan yksityisen ja julkisen puolen kärkitoimijoiden viestintätarpeet ja -tavoitteet.

Kuntakohtainen palveluhakemisto kootaan Pohjois-Karjalan matkailun sähköisen palveluhakemiston pohjalta. Se sisältää matkailijan tärkeimmät palvelut, kuten majoituskohteet, nähtävyydet sekä ruokapaikat. Palveluhakemistoa painetaan tarpeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Uusintapainos päivitetyillä tiedoilla onnistuu helposti sähköisen palveluhakemiston päivityksen yhteydessä.NEUVONTAPALVELUT

MATKAILUN I-TOIMIPISTEET

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen (Suoma ry) viisiportaisen tähtiluokituksen mukaiset matkailuneuvonta- ja tiskimyyntipalvelut.

SÄHKÖINEN 24/7 NEUVONTA- JA MYYNTIPALVELU

VisitKarelia.fi tarjoaa ympäri vuorokauden matkailuinformaatiota Pohjois-Karjalan alueelta ja mahdollisuuden varata mökkiloman, tapahtumaliput tai oheistuotteet VisitKarelia-verkkokaupasta.ASIANTUNTIJAPALVELUT

HANKETOIMINTA

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy vastaa seuraavista hankkeista: Pohjois-Karjalan tapahtumamatkailuhanke, Pohjois-Karjalan ja Joensuun vetovoimahankkeen matkailun osatoteutus sekä Ilomantsin Master plan.

KONSULTOINTI

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy on tarjoaa apua ohjausryhmätyöskentelyyn maakunnan matkailualaan liittyvissä hankkeissa.