Rekisteriseloste(yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispvm: 26.9.2008

1. Rekisterinpitäjä
Nimi
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Y-tunnus 0932125-7
Yhteystiedot
Koskikatu 5, 80100 Joensuu
Puh. 0400 249 549
www.kareliaexpert.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi:
Jaana Konttinen
Yhteystiedot:
jaana.konttinen@kareliaexpert.fi
Puh. 0400 654 614
Koskikatu 5, 80100 Joensuu

3. Rekisterin nimi
Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus
a) Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim.
- asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
- asiakaskirjeet ja -tiedotteet
b) Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten
- tutkimus
- suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi ja sähköposti.
Mikäli asiakas niin valitsee, myös postiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, messuilla arvonnan yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa.
b) ATK:lle tallennettu aineisto
- tietokoneet pidetään riittävästi vartioituina ja niihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).

11. Muut mahdolliset oikeudet
Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely ja käyttö kohdan 4 mukaisiin tarkoituksiin. Kieltopyynnöt osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kohta 2).