KotisivuTutustuMe palvelemmeAsuminenMatkailustrategian suunnitteluprosessi

Pohjois-Karjalan matkailustrategian (2007-2013) laadintaan liittyvä suunnitteluprosessi on hyvässä vauhdissa...Pohjois-Karjalan matkailuun liittyvä strategiatyöskentely käynnistyi jo vuoden 2005 marraskuussa Joensuussa järjestetyn valtakunnallisen matkailustrategiapäivän myötä. Maaliskuussa 2006 pidettiin matkailuparlamentti-tilaisuus, jossa paneuduttiin asiakaan odotuksiin, sekä asiakaslähtöisen tuote- ja palvelutarjonnan tarpeellisuuteen. Strategian laadintaprosessi on jatkunut toukokuussa 2006, jolloin vuorossa ovat olleet alueelliset työpajat. Työpajojen tavoitteena on ollut syventyä pohtimaan ja nimeämään seutukuntakohtaisia strategiatavoitteita.

Alueelliset työpajatilaisuudet toteutettiin kuudella paikkakunnalla (Nurmes, Ilomantsi, Koli, Lieksa, Joensuu ja Kitee) ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä n. 120 henkilöä.

Ohessa Pohjois-Karjalan matkailustrategian laadintaprosessin aikana järjestetyissä tilaisuuksissa esitettyä aineistoa tilaisuuskohtaisesti (alustukset pdf-tiedostoina).

1. Valtakunnallinen matkailustrategiapäivä Joensuussa, marraskuu 2005


TAVOITE: Yleistietoa valtakunnallisen strategiasuunnitelman nykyvaiheesta – Matkailun tulevaisuudenkuvaa luomassa
AINEISTOT:
Matkailu ohjelmien valmistelussa (Tarja Arajärvi ja Marja Taskinen/Sisäasiainministeriö)
Matkailustrategia ja ohjelmatyö (Tarja Arajärvi ja Marja Taskinen/Sisäasiainministeriö)
Matkailusta entistä arvostetumpi elinkeino (Nina Vesterinen)
Suomen matkailustrategia - mitä, miten ja miksi (Nina vesterinen)
Tuotekehitys, markkinointi ja myynti strategian osana (Taneli Kokkila/MEK)
Uusia ideoita matkailun julkiseen rahoitukseen (Taneli Kokkila/MEK)

2. Pohjois-Karjalan matkailuparlamentti Joensuussa, maaliskuu 2006


TAVOITE: Matkailun tunnuslukuja ja tulevaisuuden matkailijan odotuksia – Älykäs segmentointi ja oikeat tuotteet
AINEISTOT:
Tilaisuuden ohjelma
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton matkailuryhmän pj:n avauspuheenvuoro
Pekka Huovinen/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Heikki Savolainen/Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Taneli Kokkila/Matkailun edistämiskeskus
Vesa Heikkinen/Haaga tutkimus
Yhteenveto käytyjen keskustelujen pohjalta (Airi Okkonen/Karelia Expert Matkailupalvelu Oy)

3. Matkailun työpajat, toukokuu 2005


TAVOITE: Pohjois-Karjalan ja seutukuntien matkailun painopisteet - Strategiatavoitteiden valinta, tuoteryhmät ja kärkituotteet sekä asiakassegmentointi.
AINEISTOT:
Pekka Huovinen/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Heikki Savolainen/Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Markku Litja/Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Taneli Kokkila/Matkailun edistämiskeskus
Marita Heikkinen-Rummukainen/Joensuun seudun aluekeskusohjelma

Työpajatilaisuuksien antia on myös voitu syventää siten, että ryhmätöiden koosteita on ollut mahdollista täsmentää ja kommentoida myöhemmin.

Vuoden 2006 aikana koostettua aineistoa täydennetään, analysoidaan, tiivistetään ja muokataan yhtenäisempään muotoon. Uusi Pohjois-Karjalan matkailustrategia (2007-2013) tullaan esittelemään toukokuussa 2007 Pohjois-Karjalan matkailuparlamentissa.