VARAUSEHDOT

Varausehtojen kohdat 1-11 ja 17-18 koskevat lomamökkipalveluita ja kohdat 12-18 muita matkailupalveluita.LOMAMÖKKIPALVELUIDEN VARAUSEHDOT

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy (jäljempänä tekstissä Välittäjätoimisto) noudattaa lomamökkipalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja peruutuksessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt tilauksen ja Välittäjätoimisto on lähettänyt asiakkaalle laskun. Laskut lähetetään sähköpostitse, mikäli asiakas on ilmoittanut varausta tehdessään sähköpostiosoitteensa.


1) Hinnat

Mökkien hinnat on mainittu kyseisen mökin esittelyn kohdalla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Välittäjällä on oikeus oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen laskun lähettämistä asiakkaalle. Virheellinen hintatieto ei sido välittäjää myöskään asiakkaan maksaessa luottokortilla varauksen teon yhteydessä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin se olisi pitänyt ymmärtää. Hintoihin ei sisälly liinavaatteita, siivousta eikä laskutuslisää, ellei erikseen ole mainittu.


2) Maksut

2.1. Maksutapahtumat visitkarelia.fi sivustolla

Varauksen tekemisen yhteydessä asiakas maksaa tuotteiden kokonaishinnan valitsemallaan maksutavalla.

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja. Suomen Verkkomaksut Oy y-tunnus: 2122839-7 Ohjelmakaari 10 40500 JYVÄSKYLÄ Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

2.2. Muut maksutapahtumat

Varauksen tekemisen jälkeen asiakas saa laskun ennakko- ja loppulaskun maksua varten. Ennakkomaksun suuruus on 20 % kokonaisvuokrasta. Lisäksi ennakkomaksun yhteydessä peritään 18 euron suuruinen palvelumaksu. Vuodenvaihteen varauksissa ajalla 27.12.-11.1. palvelumaksu on 25 euroa. Ennakkomaksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. Loppusuoritus on maksettava viimeistään kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, paitsi vuodenvaihteen varauksissa viimeistään 60 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista.

Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista (vuodenvaihteen varauksissa myöhemmin kuin 60 vrk), on vuokra kokonaisuudessaan maksettava yhden - seitsemän vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, viimeistään kuitenkin ennen vuokra-ajan alkamista. Alle 3 päivän pituisissa varauksissa vuokra maksetaan kokonaisuudessaan 14 vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä, jos varauksen alkuun on yli 6 viikkoa.


3) Asiakkaan tekemät peruutukset

Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle, laskun maksamatta jättäminen ei kelpaa peruutukseksi. Peruutuksen voi tehdä kirjeellä, sähköpostilla tai telefaxilla. Mikäli varauksen peruuttaminen tehdään tavallisella kirjeellä, vastaa asiakas kirjeen perille menosta. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun tieto peruutuksesta on tullut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle. Tavallisen kirjeen katsotaan saapuneen Karelia Expertille seitsemäntenä päivänä postileiman päiväyksestä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua ja palvelumaksua palauteta. Asiakkaan peruuttaessa varauksen viimeistään 28 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista (ajalla 24.12. – 1.1. kuitenkin 60 päivää ennen vuokra-ajan alkamista) palautetaan asiakkaalle maksettu vuokra vähennettynä ennakkomaksun suuruisella summalla ja palvelumaksulla. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 päivää (24.12. – 1.1. ajalla tapahtuvissa varauksissa 60 päivää) ennen varauksen alkamista, veloitetaan asiakkaalta koko vuokra. Mikäli välittäjätoimisto kuitenkin saa peruutetun lomakohteen vuokratuksi samalle ajalle edelleen toiselle asiakkaalle, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokran määrä vähennettynä ennakkolaskulla (tai ennakkomaksun suuruisella summalla) ja palvelumaksulla.

Mikäli varaus peruutetaan sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut varauksen tehneelle vuokralaiselle tai hänen samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokran määrä vähennettynä ennakkomaksulla (tai ennakkomaksun suuruisella summalla) ja palvelumaksulla. Tapahtumasta on viipymättä ilmoitettava välittäjätoimistolle ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajankohdan alkua, ei vuokraa makseta takaisin. Palautuksen mahdollisesti aiheuttamat pankkikulut maksaa asiakas.


4) Lomakohteen vaihtaminen

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa välittäjätoimiston lomakohteesta toiseen tai vaihtaa vuokra-aikaa, pidetään tätä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uuden varauksena, ellei osapuolten kesken erikseen toisin kirjallisesti sovita.


5) Myyjän oikeus peruuttaa varaus

Välittäjätoimistolla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas laiminlyö maksujen maksamisen. Varaus voidaan peruuttaa maksujen laiminlyönnin vuoksi myös ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Välittäjätoimistolla on oikeus peruuttaa varaus myös, mikäli asiakas rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä tai aiheuttaa kohteessa häiriötä. Mikäli peruuttaminen johtuu asiakkaasta johtuvasta syystä, maksuja ei palauteta.

Mikäli peruutus johtuu välittäjätoimiston puolella olevasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure), välittäjätoimisto on velvollinen palauttamaan kaikki ostajan maksamat maksut asiakkaalle. Mahdollisia muita syntyviä vahinkoja ja niistä aiheutuneita kuluja välittäjätoimisto ei ole velvollinen korvaamaan. Ylivoimaisen esteen tilanteessa välittäjätoimistolla on myös oikeus osoittaa asiakkaalle eri mökki kuin mistä asiakkaan kanssa on sovittu. Mikäli sijaan annettu mökki on hinnaltaan korkeampi kuin asiakkaan varaama mökki, ei lisähintaa asiakkaalta peritä. Mikäli sijaan osoitetun mökin tilalle osoitetaan asiakkaan varaamaa mökkiä hinnaltaan halvempi mökki, on asiakkaalla oikeus saada varatun mökin ja hänelle osoitetun mökin hintojen välinen erotus välittäjätoimistolta.


6) Kohteeseen saapuminen ja avainten luovutus

Laskun yhteydessä asiakkaalle lähetetään lomakohteen omistajan tai huoltajan nimi- ja osoitetiedot, tiedot avainten luovutuspaikasta sekä ajo-ohjeet lomakohteeseen. Lomakohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ajo-ohjeissa mainitulla tavalla. Omistajalla tai huoltajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta korkeintaan 200 euron vakuusmaksu. Maksun perimisestä mainitaan mökin tiedoissa tai laskun yhteydessä. Asiakkaan on ilmoitettava hyvissä ajoin saapumisajankohta, jos ajo-ohjeissa sitä pyydetään. Asiakas on vastuussa lomakohteen avaimista varausjaksonsa aikana. Kadonneesta avaimesta peritään asiakkaalta uuden avaimen hankkimisesta tai lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Myyjä ei vastaa avainten luovutuksesta, jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, sellaisissa varauksissa, joissa ajo-ohjeessa tuloaika pyydetään ilmoittamaan.


7) Oleskelu kohteessa

Lomamökkien vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus, mökkiin sisältyvät kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, välineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruuan valmistukseen ja valaistukseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, ellei niiden kuulumisesta mökin vuokraan ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu. Useimmissa mökeissä liinavaatteet voi vuokrata erillistä korvausta vastaan. Liinavaatteiden vuokraamisesta tulee sopia ennakolta. Lemmikkieläinten tuomisesta mukaan lomamökille on aina sovittava erikseen. Tupakointi on sallittu vain lomamökin ulkopuolella. Vuokrattavien välineiden, esim. kylpypalju, käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä huolehtii asiakas. Asiakkaan on mahdollista varata loppusiivous myös ennakkoon. Joissakin loma-asunnoissa loppusiivousmaksu on pakollinen. Mikäli varauksen päättyessä siivousta ei ole tehty tai se on tehty puutteellisesti tai sisätiloissa on tupakoitu, on omistajalla tällöin oikeus periä asiakkaalta siivoamisesta aiheutuvat kulut. Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu, roskien vienti, grillin puhdistus eikä eläinten jätteiden ja karvojen siivoaminen piha-alueelta ja sisätiloista.

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä kello 16:00 lähtöpäivään kello 12:00 saakka, ellei erikseen ole toisin sovittu.


8) Vahinkojen korvaukset


Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon. Mikäli asiakkaan menettelystä aiheutuu vahinkoa välittäjätoimistolle, asiakas on velvollinen korvaamaan välittäjätoimistolle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.


9) Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä lomakohteen esittelyssä mökin henkilöluvuksi on kerrottu. Omistajalla on oikeus periä vuodemäärän ylittävistä henkilöistä kohtuullinen korvaus, vaikka lisävuoteita ei pystyttäisikään tarjoamaan. Mahdollisista yövieraista on sovittava ennakkoon. Teltan ja asuntovaunun käyttö lomakohdealueella ilman lupaa on kielletty.


10) Ylivoimainen este

Välittäjätoimisto ei vastaa asiakkaalle tapahtuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot, luonnonilmiöt, leväesiintymät, eläimet ja hyönteiset), joka ei ole johtunut välittäjätoimistosta.


11) Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset on esitettävä viipymättä lomakohteen omistajalle tai välittäjätoimistolle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, on valitus tehtävä viipymättä välittäjätoimistolle, minkä jälkeen mahdollinen korvausvaatimus voidaan esittää, ellei korjausta tällä välin ole tapahtunut. Korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen on oltava välittäjätoimistolla 30 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Mikäli asiakas esittää korvausvaatimuksen välittäjätoimistoa kohtaan, tulee korvausvaatimusten perusteesta ilmoittaa vuokra-ajan kuluessa välittäjätoimistolle ja varattava välittäjätoimistolle mahdollisuus korjata puutteet.

Mökin varustukseen, siisteyteen ja kuntoon liittyvistä puutteista tulee viipymättä ilmoittaa mökin omistajalle tai välittäjätoimistolle. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia välittäjätoimistoa tai mökin omistajaa kohtaan mökin varustuksen, siisteyden tai kunnon perusteella, ellei hän ilmoita puutteista ennen vuokra-ajan päättymistä ja anna välittäjätoimistolle mahdollisuutta korjata puutteet.


YLEISET VARAUSEHDOT


Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja. Sekä valmismatkalaki että yleiset valmismatkaehdot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Kuluttajaviraston sivuilla www.kuluttajavirasto.fi

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy käyttää näitä varausehtoja sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmäasiakkaiden osalta, ellei muuta ole sovittu.

Yleiset varausehdot koskevat myös lomamökkipalveluita ellei tästä ole muuta todettu lomamökkipalveluiden varausehdoissa.


12) Matkan varaus- ja maksuehdot:

Matkasopimus syntyy, kun asiakas on maksanut verkkokaupassa varaamansa tuotteen tai palvelun, tai saanut varaamastaan tuotteesta tai palvelusta sähköpostiinsa varausvahvistuksen.

12.1. Maksutapahtumat visitkarelia.fi sivustolla

Varauksen tekemisen yhteydessä asiakas maksaa tuotteiden kokonaishinnan valitsemallaan maksutavalla.

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Suomen Verkkomaksut Oy:n sivuston kautta. Maksutapana on myös tilisiirto ennakkomaksuna.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja. Suomen Verkkomaksut Oy, Y-tunnus: 2122839-7, Ohjelmakaari 10, 40500 JYVÄSKYLÄ, Puhelin: 0207 181830.

Verkkopankit
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

12.2. Muut maksutapahtumat

Varauksen tekemisen jälkeen asiakas saa laskun maksua varten. Palvelumaksu on 15 euroa. Maksu suoritetaan viimeistään kuusi viikkoa ennen matkan alkamista, ellei muuta ole sovittu.

Mikäli matka tai palvelu varataan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen matkalle lähtöä, suoritetaan koko maksu seitsemän vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, viimeistään kuitenkin ennen palvelun alkamista, ellei muuta ole sovittu. Eräpäivä/maksuaika on aina mainittu laskulla. Maksun yhteydessä on aina mainittava laskun viitenumero. Mikäli maksut tai maksuajat laiminlyödään, on Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lla oikeus purkaa sopimus.


13) Peruutusehdot ja varausmuutokset


Mikäli asiakas jättää käyttämättä jonkun palvelun/palveluita tai tietyn osan palvelusta, ei hän ole oikeutettu korvaukseen. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lla on oikeus laskuttaa asiakkaan tilauksen aikana käyttämät hintaan kuulumattomat palvelut, joita asiakas ei ole maksanut suoraan kohteeseen.

13.1. Yleiset peruutusehdot

Asiakas saa peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä
* viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua maksamalla Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle etukäteen
mainitut toimistokulut (50 €).
* myöhemmin kuin 28 vrk mutta viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua maksamalla varausmaksuna 10 % tilauksen loppusummasta, kuitenkin vähintään toimistokulut (50 €).
* myöhemmin kuin 14 vuorokautta mutta viimeistään 48 tuntia (Venäjän Karjalaan suuntautuvien matkojen osalta 7 vrk) ennen matkan alkua maksamalla 50 % matkan hinnasta.
* jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta.

13.2. Peruuttamistapa

Peruutus on aina ilmoitettava Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle joko puhelimitse tai kirjallisesti ja peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy on saanut peruutuksesta tiedon.


14) Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

14.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka,

jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteeseen tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia, taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Peruuttamisesta on ilmoitettava ryhmänvetäjälle niin pian kuin mahdollista.

14.2. Ylivoimaiset tilanteet


Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellen. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko tai vastaavat tapahtumat.


15) Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa valmismatkalain kanssa, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot) tai matkakohteen erityisolojen vuoksi.


16) Erikoistilatut matkat, välinevuokraus ja tapahtuma-, teatteri- ja konserttiliput


Erikoistilattujen matkojen ja lisäpalveluiden, tapahtuma-, teatteri- ja konserttilippujen varaukset ovat aina heti sitovia. Tämä koskee myös välinevuokrausta.

Maksettuja teatteri- ja konserttilippuja ei lunasteta takaisin eikä kadonneita lippuja myöskään korvata. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy toimii lippujen välittäjänä. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuudesta mm. ohjelma- ja katsomomuutoksista ja tilaisuuden mahdollisesta peruuntumisesta sekä niistä aiheutuneista kustannuksista. Lipun ostaja on velvollinen tarkistamaan, että tilaisuus ei ole peruuntunut. Mikäli tilaisuus peruuntuu, korvauksissa noudatetaan järjestäjän peruutusehtoja, ellei toisin ole sovittu. Mikäli lipun ostaja on lunastanut lapsi-, eläkeläis-, opiskelija- tai muita vastaavia alennuslippuja, on hän velvollinen niin pyydettäessä todistamaan alennuskelpoisuutensa tapahtumapaikan sisäänkäynnin yhteydessä.


17) Vakuutukset

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy suosittelee asiakkaitaan vakuuttamaan itsensä tapaturman, matkatavaroiden varkauden tai muuhun omaisuuteen kohdistuvan onnettomuuden varalta. Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan sellaisen matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai muun mukana matkustavan henkilön vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta sekä tarkistamaan peruutusturvan kattavuuden.


18) Varaajan ikä


Varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.